U HEBT EEN KLACHT ?


U BENT NIET TEVREDEN OVER ONZE DIENSTEN?

Door aandachtig te luisteren, doen onze medewerkers er alles aan om aan uw behoeften te voldoen en dit via een dienstverlening die onberispelijk moet zijn.
Enkel door u al onze aandacht te geven zijn wij in staat om oplossingen voor te stellen die beantwoorden aan uw verwachtingen.

Desondanks kunt u het gevoel hebben dat u niet heeft verkregen wat u wou of dat het antwoord van onze medewerkers niet beantwoorde aan uw verwachtingen.

LATEN WE COMMUNICEREN !
Het is belangrijk om, in het kader van een steeds betere dienstverlening, om er met elkaar over te praten.
Elke klacht zal behandeld worden met onze volledige aandacht. Wij zoeken naar de beste oplossing, die uw belangen behartigt, en dit binnen de kortste termijn.

Wij geven u verschillende mogelijkheden om uw klacht kenbaar te maken en dit zelfs buiten de kantooruren van onze klantendienst.

CONTACTEER ONZE KWALITEITSDIENST

Per email
24U/24, 7D/7 kan u uw klacht sturen naar quality@fimaser.be

Per Fax
Fax uw klacht naar 02 226 37 79 en vermeld duidelijk uw naam, voornaam en dossiernummer dat u bovenaan links op uw rekeninguittreksel of op uw contract vindt.

Per telefoon
Onze medewerkers, belast met het behandelen van klachten zijn bereikbaar op :
02 226 36 32 van maandag tot vrijdag van 9u00 tot 17u00.
Per post
U verkiest een briefwisseling ? Stuur uw klacht – met duidelijke vermelding van uw naam, voornaam en dossiernummer - op naar :

FIMASER
Kwaliteisdienst
Anspachlaan 1
1000 BRUSSEL

Bent u nog steeds niet tevreden met ons antwoord, stuur uw dossier dan naar één van de onderstaande bevoegde inrichtingen:

Uw klacht betreft een kredietopening:
Ombudsman aangaande financiële conflicten (ombudsfin),

North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 2,
1000 Brussel
Tel. : +32 2 545 77 70
Fax : +32 2 545 77 79
e-mail : Ombudsman@OmbFin.be

Uw klacht betreft een verzekeringsproduct:
Ombudsman van de verzekeringen
de Meeûssquare 35 - 1000 Brussel
Tel.: +32 2 547 58 71
Fax: +32 2 547 59 75
e-mail: info@ombudsman.as

Carrefour Finance in de buurt