Nulstelling

Sinds 1 januari 2013 bepaalt de wet op het consumentenkrediet dat elke kredietopening van onbepaalde duur (de reserve die verbonden is aan uw Visakaart van Carrefour) periodiek volledig moet worden terugbetaald binnen een wettelijke termijn, vóór de zogenaamde nulstellingsdatum.

 

WAT IS DE NULSTELLING?

Nulstelling betekent dat u het saldo (in kapitaal en interesten) van uw kredietkaart periodiek weer op 0 moet stellen (en dus dit saldo moet terugbetalen) alvorens het opnieuw te kunnen gebruiken. Zodra u dit heeft gedaan, zet elk nieuw gebruik van uw kaart een nieuwe nulstellingsperiode in gang.

WAT IS UW NULSTELLINGSTERMIJN?

Uw nulstellingstermijn is afhankelijk van het plafond van uw Visakaart van Carrefour. ;

Plafond van de kaart

500

1.250

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

5.000

5.050

6.500

10.000

Nulstellingstermijn (in maanden)

21

33

39

42

44

46

48

51

72

77

86

 

 

WAT GEBEURT ER ALS U UW WETTELIJKE NULSTELLINGSVERPLICHTING NIET NAKOMT?

Na de nulstellingsdatum kunt u helaas geen transacties meer met uw kaart verrichten. U wordt ingeschreven op het negatieve luik van de NBB. Deze inschrijving kan een obstakel zijn voor de financiering van een project, bijvoorbeeld vastgoed of de aankoop van een wagen.

Aarzel niet om contact op te nemen met een van onze adviseurs op het nummer 02 226 37 00 van maandag tot vrijdag van 8u45 tot 19u, en op zaterdag van 9u tot 18u, voor meer informatie.