Vraag / Antwoord

Omdat we voorstander zijn van een transparante kredietverstrekking, met als prioriteit een raadgevende functie, geven we je graag een overzicht van de verschillende financieringen en het juiste gebruik ervan.

Overzicht van vragen / antwoorden

Bezoek onze FAQ

Waarborg Visa Cover

 1. 1. Wat is Visa Cover?
 2. 2. Hoe sluit u de Visa Cover-verzekering af?
 3. 3. Hoeveel kost Visa Cover?
 4. 4. Hoe een schadegeval aangeven?
 5. 5. Hoe kan ik Visa Cover opzeggen?
 1. 1. Wat is Visa Cover?

   

  Visa Cover is een compleet pakket van gecombineerde waarborgen, ongeacht de manier waarop u uw kaart gebruikt. Deze facultatieve verzekering garandeert ook de kaarten Basic, Classic en Gold. Meer info

 2. 2. Hoe sluit u de Visa Cover-verzekering af?

  Het afsluiten van deze verzekering wordt voorgesteld bij het openen van het krediet en bij elke nieuwe contractondertekening.


  Deze verzekering kan evenwel ook aangevraagd worden bij een lopend krediet, vermits het verzekeringscontract niet gebonden is aan de kredietopening.


  U kunt de aanvraag doen:

 3. 3. Hoeveel kost Visa Cover?

   De maandelijkse premie voor Visa Cover bedraagt 0,85% van het saldo van uw kaart en wordt elke maand automatisch geïnd door Fimaser met uw rekeninguittreksel. Zo betaalt u bijvoorbeeld voor een totaal verschuldigd bedrag van € 100 elke maand€ 0,85 aan verzekeringen.

 4. 4. Hoe een schadegeval aangeven?

  Hebt u te maken met een schadegeval (werkloosheid, werkonbekwaamheid, overlijden ...) dat gedekt wordt door de polis van Visa Cover? U kunt uw schadeclaim indienen door het overeenstemmende formulier in te vullen en op te sturen naar onze verzekeraar:

  BNP Paribas CARDIF

  Bergensesteenweg 1424

  1070 Brussel

   

  Cardif zal het formulier en de bijgevoegde documenten analyseren en indien nodig contact opnemen met Fimaser.

   

  Formulier schadegeval: Arbeidsongeschiktheid

  Formulier schadegeval: werkloosheid

  Formulier schadegeval: frauduleus gebruik

  Formulier schadegeval: aankoopwaarborg

  Formulier schadegeval: overlijden

   

  Heeft u vragen? Dan kunt u steeds terecht bij één van onze medewerkers op het nummer 02/226.37.00.

 5. 5. Hoe kan ik Visa Cover opzeggen?

  U kunt uw verzekering op elk moment opzeggen door ons dat te signaleren via fimaser.sav@fimaser.be , per post of via fax.