Vraag / Antwoord

Omdat we voorstander zijn van een transparante kredietverstrekking, met als prioriteit een raadgevende functie, geven we je graag een overzicht van de verschillende financieringen en het juiste gebruik ervan.

Overzicht van vragen / antwoorden

Bezoek onze FAQ

Mijn dossier

 1. 1. Mijn kaart is verloren of werd gestolen, wat moet ik doen?
 2. 2. Wenst u een transactie te betwisten?
 3. 3. Wat is op dit moment mijn beschikbaar saldo?
 4. 4. Hoe en op welk ritme kan ik het bedrag dat ik heb gebruikt van mijn kredietlijn / kredietkaart terugbetalen?
 5. 5. Ik heb een saldo in mijn voordeel. Hoe kan ik de terugbetaling daarvan aanvragen?
 6. 6. Hoe kan ik mijn adres wijzigen?
 7. 7. Hoe wijzig ik mijn bankrekening?
 8. 8. Hoe vraag ik een domiciliëring aan?
 9. 9. Hoe vraag ik een verhoging van mijn kredietlijn aan?
 10. 10. Hoe kan ik mijn Visa-kredietopening van Carrefour afsluiten?
 11. 11. Hoe kan ik de verzekering opzeggen die verbonden is aan mijn kredietopening of mijn verkoop op afbetaling?
 12. 12. U wenst het bewijs te ontvangen van het afsluiten/opzeggen van uw dossier?
 1. 1. Mijn kaart is verloren of werd gestolen, wat moet ik doen?

  In geval van verlies of diefstal van uw Visa-kaart van Carrefour, en om verkeerd of frauduleus gebruik ervan te vermijden, dient u de volgende stappen te ondernemen:

  • U moet uw kaart onmiddellijk blokkeren.?U kunt uw kaart 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 blokkeren op het nummer 02/226.36.36.?
  • We raden u aan om uw laatste transacties te controleren via uw homebanking of de maandelijkse uittreksels meteen nadat u het verlies of de diefstal van de kaart heeft vastgesteld om elke frauduleuze transactie onmiddellijk te kunnen betwisten.

 2. 2. Wenst u een transactie te betwisten?

  Gelieve ons een kopie door te sturen van het verhoor door de plaatselijke politie voor frauduleus gebruik van uw Visa-kaart van Carrefour, alsook een betwistingsdocument (u kunt dat verkrijgen na telefonisch contact met de dienst aankoopbetwistingen op het nummer 02/226.36.36).
  Opgelet, indien uw betwisting betrekking heeft op de volgende handelaars:PAYPAL, APPLE I-TUNES, SKYPE, GOOGLE, SONY ENTERTAINMENT NETWORK of FACEBOOK, dan verzoeken wij u om rechtstreeks contact op te nemen met de klantendienst van deze bedrijven.


  PAYPAL
  Internet: https://www.paypal.com/be/webapps/helpcenter/helphub/home/
  Mail: complaint-response@paypal.be

  APPLE I-TUNES
  Telefoon: 078 18 00 19
  Internet: www.apple.com/benl/contact/


  SKYPE
  Internet: https://support.skype.com/nl/faq/FA10384/waarom-is-mijn-creditcard-betaalkaart-belast-door-skype-als-ik-geen-aankoop-heb-gedaan-bij-skype


  FACEBOOK
  Internet: www.facebook.com/receipt/?v=1


  SONY ENTERTAINMENT NETWORK
  Telefoon: 02 588 42 40 (Ma - Vrij 09u00 – 20u00 en Za 10u00 – 16u00)


  GOOGLE
  Internet: www.google.be/support


  Wanneer u evenwel niet geholpen zou worden door deze handelaars, verzoeken wij u om terug met ons contact op te nemen met het bewijs van uw contactname met het betrokken bedrijf en met een kopie van het verhoor door de plaatselijke politie voor frauduleus gebruik van uw Visa-kaart van Carrefour, alsook een betwistingsdocument (u kunt dat verkrijgen na telefonisch contact met de dienst aankoopbetwistingen op het nummer 02/226.36.36).

  Aanbod van "gratis" stalen
  U hebt gereageerd op een aanbieding van "gratis" stalen van schoonheids- of afslankingsproducten, waarvoor u enkel de verzendkosten diende te betalen.
  Nochtans, de algemene verkoopsvoorwaarden voorzien dat de handelaar zich het recht toe-eigent om u bijkomende producten te versturen en te factureren.

  Wat kunt u daar tegen inbrengen?

  • U kunt deze transacties jammer genoeg niet betwisten via Carrefour Finance, omdat wij niet in staat zijn om deze bedragen bij de handelaar te gaan recupereren. U hebt immers een contract met stilzwijgende verlenging onderschreven.
  • Voor klachten of betwistingen dient u zich rechtstreeks te richten tot de handelaar.

 3. 3. Wat is op dit moment mijn beschikbaar saldo?

  U kunt uw beschikbaar saldo raadplegen:

  • via uw Homebanking Carrefour Finance
  • via telefoon op het nummer: + 32 2 226.38.00 (van maandag tot vrijdag van 8u45 tot 19u en op zaterdag van 9u tot 18u)
  • via onze Phone Express-server op het nummer 02 226.37.00

 4. 4. Hoe en op welk ritme kan ik het bedrag dat ik heb gebruikt van mijn kredietlijn / kredietkaart terugbetalen?

  De terugbetaling van uw gebruikte kredietlijn gebeurt via domiciliëring van het minimumbedrag of door storting van dit bedrag.


  Het minimumbedrag dat terugbetaald moet worden, staat elke maand op uw factuur.


  U vindt er ook alle bankgegevens op terug om op elk moment nog bijkomende stortingen te kunnen doen.


  De domiciliëringen worden de eerste van elke maand gedebiteerd conform wat werd gestipuleerd in uw kredietcontract.

 5. 5. Ik heb een saldo in mijn voordeel. Hoe kan ik de terugbetaling daarvan aanvragen?

  Carrefour Finance kan de terugbetaling verrichten op de bankrekening die in uw dossier vermeld staat.

  Bent u ondertussen van bank veranderd, dan kunt u ons een kopie bezorgen van uw bankkaart samen met een kopie van uw identiteitskaart. U kunt dat doen via fimaser.sav@fimaser.be , per post of via fax.

 6. 6. Hoe kan ik mijn adres wijzigen?

  Indien uw persoonlijke gegevens niet meer up-to-date zijn, dan herinneren wij u eraan dat, conform de algemene voorwaarden van uw kredietcontract, u ons schriftelijk dient te informeren over elke wijziging.


  Voor een adresverandering vragen wij u om ons een kopie te bezorgen van uw identiteitskaart samen met een bewijs van de gemeente of een factuur waarop uw nieuwe adres vermeld staat. U kunt dat doen via fimaser.sav@fimaser.be, per post of via fax.

 7. 7. Hoe wijzig ik mijn bankrekening?

  Indien uw persoonlijke gegevens niet meer up-to-date zijn, dan herinneren wij u eraan dat, conform de algemene voorwaarden van uw kredietcontract, u ons schriftelijk dient te informeren over elke wijziging.


  Voor een verandering van bankrekening, verzoeken wij u om ons een kopie te bezorgen van uw bankkaart samen met een kopie van uw identiteitskaart.?U kunt ons die documenten bezorgen via fimaser.sav@fimaser.be , per post of via fax.

 8. 8. Hoe vraag ik een domiciliëring aan?

  Een domiciliëring wordt voorgesteld bij de opening van het contract op de bankrekening die wordt doorgegeven door de klant.


  Wanneer deze bankrekening tijdens de duur van het krediet zou gewijzigd worden, verzoeken wij u om ons een kopie te bezorgen van uw bankkaart samen met een kopie van uw identiteitskaart. U kunt ons die documenten bezorgen via fimaser.sav@fimaser.be, per post of via fax.


  U krijgt dan van ons een sepa-opdracht die u dient in te vullen, te ondertekenen en ons zo snel mogelijk dient terug te sturen.

 9. 9. Hoe vraag ik een verhoging van mijn kredietlijn aan?

  U kunt een aanvraag doen voor kredietverhoging

  • via uw homebanking
  • via een van onze adviseurs op het nummer 02/226.38.00
  Op het einde van de aanvraag wordt een principieel akkoord gegeven. Het definitief toekennen of weigeren van het krediet gebeurt evenwel pas nadat het originele contract en de bewijsstukken werden gestuurd naar het volgende adres:
  Fimaser n.v.
  Bisschopsstraat 26/4
  1000 Brussel

   

 10. 10. Hoe kan ik mijn Visa-kredietopening van Carrefour afsluiten?

  U kunt dit opzeggen per fax, per mail of per post. U dient wel uw naam, voornaam en dossiernummer te vermelden die u terugvindt op alle briefwisseling of alle mails die u krijgt van Carrefour Finance. Alleen de ondertekenaar van een krediet kan het contract opzeggen.

  U kunt het contract op elk ogenblik en geheel kosteloos opzeggen.

  Maar elke opzeggingsaanvraag is definitief en uw kredietopening zal worden geblokkeerd meteen na ontvangst van de opzeggingsbrief. Als u zich zou bedenken, dan dient u een nieuwe kredietaanvraag in te dienen in een Carrefour-winkel, via onze internetsite http://www.carrefourfinance.be/homepage.html of door te telefoneren naar een van onze adviseurs op het nummer 02/226.37.00.

 11. 11. Hoe kan ik de verzekering opzeggen die verbonden is aan mijn kredietopening of mijn verkoop op afbetaling?

  Uiteraard hebt u de mogelijkheid om uw verzekering te annuleren.


  U kunt uw verzekering op elk moment opzeggen door ons dat te signaleren via fimaser.sav@fimaser.be, per post of via fax.

   

 12. 12. U wenst het bewijs te ontvangen van het afsluiten/opzeggen van uw dossier?

  Na de ontvangst en de verwerking van uw aanvraag tot opzegging, wordt meteen een bevestigingsbrief naar uw thuisadres gestuurd.